Sel nädalal alustasime rekonstrueerimistöid Tallinna Järveotsa Lasteaias. Hoone valmib 2021. aasta septembris.
Tallinna Järveotsa Lasteaias on kokku 12 rühma, sh kaks sõimerühma, üks eesti õppekeelega rühm, üks eesti-vene õppekeelega rühm (Hea Alguse metoodika), üks tasandusrühm kehapuuetega lastele, üks tasandusrühm kõnepuuetega lastele, neli Hea Alguse metoodika järgi töötavat rühma ja kaks aiarühma.

Tööde tellijaks on Tallinna Linnavaraamet