Sõlmisime Sillamäe Linnavalitsusega lepingu Sillamäe Vanalinna kooli uue hoone rajamiseks.
Idee ja ehitusprojekti autoriteks on arhitektuuribürood Symptom Arhitekt OÜ ja Lauder Architects SIA.
Projekti tulemusel valmib mugav koolihoone kaasaegsete õppetingimustega. Hoone on jaotatud mahuliselt kolmeks võrdseks osaks- keskne sissepääsuosa ning sellega külgnevad koolihoone ja võimla. Vanalinna Koolil on suur territoorium, kus projektiga on ette nähtud õpiõu, väliürituste väljak, spordiväljakud, parklad, jalgrattaparklad, aed ja muud vajalikud rajatised.
Ehitustööde üldmaksumus on 7 744 973 eurot. Euroopa Liidu struktuurifond toetab uue koolimaja rajamist 3,8 mln euroga ning ülejäänud osa kaetakse Sillamäe linna eelarvest.