OÜ Nordlin Ehitus ja Riigi Kinnisvara AS sõlmisid ehitustööde töövõtulepingu Sakus Teaduse 4/6 asuva Põllumajandusuuringute Keskuse hoone rekonstrueerimiseks. Hoone koos kõigi tehnosüsteemidega rekonstrueeritakse täielikult.  

Põllumajandusuuringute Keskus on  on põllumajandust ja maaelu arengut toetav Maaeluministeeriumi poolt hallatav riigiasutus, mis ühendab erinevaid laboreid ja katsekeskusi ning põllumajanduskeskkonna seire, maa-majanduse analüüsi ja maaelu võrgustikutööga tegelevaid osakondi. Põhilised tegevusvaldkonnad on põldkatsete korraldamine, mitmesuguste laboratoorsete analüüside tegemine (näiteks taimekaitsevahendite jääkide määramine taimsetes produktides), väetis- ja lubjatarbekaartide koostamine.

Ehitusprojekti autor on AS Infragate Eesti ja tööde teostamise tähtaeg mais 2022. aastal.