Staatus: Tehtud
Aasta: 2020-2021
Info: Tellija: Tallinna Linnavaraamet

Projektijuht: Kaarel Prikk, Kaupo Sild
Objektijuht: Kristo Appelberg, Rando Fomin, Joel Jürgens

Kirjeldus:

Tööde käigus olemasolev hoone lammutatakse kandekarkassini, vana võimla lammutatakse täielikult.

Hoone on karkass-ehitis, kandvateks elementideks on postid ja talad. Vahe- ning katuslaed on moodustatud õõnespaneelidest, spordisaalis ja aulas ning muusikaklassis on katusel kasutatud ribipaneele. Hoone välisseinad kinnituvad karkassipostidele ning koosnevad gaaskukeroon-paneelidest. Hoonel on lamekatused.

Käesoleva projektiga hoone rekonstrueeritakse ja juurdeehitusena rajatakse uus võimla, spordisaalid, riietumise ja pesemise ruumid ning Lasnamäe Lastekeskuse tööruumid.

Tööde teostamise tähtaeg on kevadel 2021. aastal.