Variku kooli juurde rajatavas uues piirkondlikus spordihoones on kaks täismõõtmetes korvpallisaali, jõu- ja maadlussaalid, pesemise- ja riietusruumid.
Variku koolihoone rekonstrueerimist alustati suve lõpul koolimajaga külgneva võimla lammutamisega ja selle asemele kerkib täiesti uus spordihoone.
Koolimaja õuealale rajatakse avalikuks kasutamiseks mõeldud korvpalliväljakud ja jalgpalli miniväljakud, väike rulapark, mänguväljak ning õuesõppealad koolile. Samuti tulevad sinna parklad ja varjualused jalgratastele.