Täna, 9. septembril pandi sümboolne nurgakivi uuele Sillamäe Vanalinna koolile.
Idee ja ehitusprojekti autoriteks on arhitektuuribürood Symptom Arhitekt OÜ ja Lauder Architects SIA. Peamine arhitektuurne eesmärk on luua linnaehituslikult ja arhitektuurselt kõrgetasemeline Sillamäe väärtuslikku linnaruumiga arvestav ühtne hoovialaga koolikompleks. Lisaks hoone arhitektuurile ja hooviala maastikuarhitektuursele terviklikkusele on olulisel kohal kooli funktsionaalsus, ligipääsud ja ühendused, siseruumi ja väliruumi dialoog ja koolis sotsiaalset suhtlemist ärgitav avatud keskkond.
Projekti tulemusel valmib mugav koolihoone kaasaegsete õppetingimustega. Hoone on jaotatud mahuliselt kolmeks võrdseks osaks- keskne sissepääsublokk ning sellele külgnevad kooliblokk ja võimlablokk. Kolm bloki on astmeliselt tagasiastuvad moodustades koolihoone ette ja taha eriilmelised väljakud. Vanalinna Koolil on suur territoorium, kus projektiga on ette nähtud õpiõu, väliürituste väljak, spordiväljakud, parklad, jalgrattaparklad, aed ja muud vajalikud rajatised.
Koolimaja valmib järgmise õppeaasta alguseks.