Tänaseks on jõutud nii kaugele, et ruume hakatakse sisustama mööbliga ja pärast seda saavad asutused sisse kolida. Praeguse plaani kohaselt toimub see 2022. aasta jaanuaris ning sellesse aega on planeeritud ka hoone pidulik avamine.
Rohkem kui aasta väldanud renoveerimistööde käigus said majas tegevust jätkata Töötukassa teisel korrusel ning Mari Lilleäri kõige alumisel korrusel. Jaanuaris tulevad majja veel neljateistkümne asutuse esindused. Need on Põllumajandus- ja Toiduamet, Transpordiamet, Terviseamet, Sotsiaalkindlustusamet, Muinsuskaitseamet, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Maksu- ja Tolliamet, Rahandusministeerium, Keskkonnaamet, Maa-amet, Tööinspektsioon, Haridus- ja Noorteamet, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ning viimaks Riigi Tugiteenuste Keskus.
Tööde tellijaks oli Riigi Kinnisvara AS.