Sõlmisime lepingu Rapla riigimaja ehituseks.

Rapla riigimaja puhul on tegemist 1974. aastal ehitatud 4korruselise büroohoonega, mis vajab täieliku rekonstrueerimist. Rekonstrueerimise käigus keskendutakse hoone sisemusele, et tagada hea sisekliima ning head töötingimused. Ehituse käigus uuendatakse hoone ruumiprogrammi luues kvaliteetsed tööalad, mugavad puhkeruumid ning funktsionaalsed vestlusruumid. Lisaks kaasajastatakse hoone tehnosüsteemid, sh kütte- ning ventilatsioonisüsteemid.

Tööde tellijaks on Riigi Kinnisvara AS