Allkirjastasime Pärnu Linnavalitsusega ehituse töövõtulepingu Pärnusse Raja tn 7 lasteaia-ujula püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku parkla, soojatorustiku, veevarustuse, sademevee- ja reoveekanalisatsiooni, side- ja elektrivarustuse rajamisega.
Lasteaeda on planeeritud kaheksa lasteaia- ja neli sõimerühma, milles jätkub kohti 216 mudilasele. Ujulasse on kavandatud kaks basseini: lastebassein ja 25 meetri pikkune bassein 8 rajaga. Kolmas bassein, kus tööpäeviti ujuksid mudilased, ehitatakse lasteaiamajja. Tegemist on Pärnule väga olulise objektiga, mis pakub laste arendamiseks nüüdisaegseid võimalusi. Ehitus maksab 10,6 miljonit eurot.

Tööde teostamise tähtaeg on juunis 2020. aastal.