Narva Eesti Riigigümnaasiumi ja Narva Eesti Põhikooli ühine õppehoone saavutas maksimaalse kõrguse.
Narva Eesti Riigigümnaasiumi ja Narva Eesti Põhikooli ühine õppehoone hakkab paiknema Narva linnas, aadressil Hariduse tänav 3. Loodav koolihoone on olemuselt eestikeelne hariduslinnak, millesse kuuluvad eesti õppekeelega põhikool ja keelekümbluspõhikool ning lisaks sellele eestikeelset õpet pakkuv gümnaasium.
Hooned on on projekteerinud 3+1 arhitektuuribüroo, arhitektid Markus Kaasik, Karin Harkmaa ja Jana Pärn. Sisearhitektid T43 arhitektid Ahti Grünberg, Tõnis Kalve ja Mari-Liis Sõber. Maastikuarhitektuuri teostaja on Lootusprojekt. Ehitaja on OÜ Nordlin Ehitus ning omanikujärelevalvet teostab Keskkonnaprojekt OÜ.
Fotode autor Margus Pahv