Täna pandi Mustamäel nurgakivi uuele, nüüdisaegsele, mitmekülgsete võimalustega kultuurikeskusele. Mustamäe Kultuurikeskuse Kaja (Vilde tee 118) asemele kerkivasse hoonesse saab uued ruumid ka linnaosa valitsus.

Ehitushankel parima pakkumise teinud Nordlin Ehitus OÜ rajab amortiseerunud ja tänapäeva nõuetele mitte vastanud hoone asemele järgmiseks kevadeks uue moodsa hoone, kuhu lisaks kultuurikeskuse ruumidele on kavandatud ka linnaosa valitsuse uued administratiivruumid,” ütles abilinnapea Eha Võrk.

Mustamäe kultuurikeskuse uues, 2-4-korruselises hoones saab olema ruumi kokku 4000 m2. Uude hoonesse on kavandatud läbi kolme korruse ulatuv suur 300-kohaline saal, kus on võimalik korraldada ka teatrietendusi ja suuremaid kontserte, lisaks huviringide ruumid ja bändide harjutusruum, riietus-, abi- ja tehnilised ruumid ning dekoratsioonide ladu.

Mustamäe linnaosa valitsuse asumine kultuurikeskusega ühes majas annab omakorda võimaluse saalide ristkasutuseks. Linnaosa ametnikud saavad uues keskuses kõigile tänapäeva nõuetele vastavad kontoriruumid. Projektis on arvestatud keskust külastavate lastega ning neile on hoones eraldi mängunurk.

Uue hoonekompleksi projekteerisid vastavalt arhitektuurikonkursi võistlusülesandele Infragate Eesti AS ja arhitektuuribüroo BOA OÜ, ideekavandi autorid on arhitektid Jürgen Lepper, Anto Savi ja Margus Soonets.