Tallinna Haridusamet ja OÜ Nordlin Ehitus sõlmisid ehituse peatöövõtulepingu, mille kohaselt rajatakse Tallinnas aadressile  Vana-Kalamaja 9 Gustav Adolfi Gümnaasiumi uus I ja II kooliastme uuenduslik õppehoone.

Koolimajas hakkavad õppima 1.-6. klassi lapsed, kokku 30 klassikomplekti. Õpilaste arv klassis on 24 ja kogu koolis 720 õpilast.

Olulisteks märksõnadeks uue koolimaja planeerimisel ja projekteerimisel on laste aktiivne liikumine, loovus ja õppimisrõõm. Gustav Adolfi Gümnaasiumi I ja II kooliastme õppehoonesse tuleb 30 klassiruumi, igale klassile oma “koduklass.“ Eraldi on aatriumis keeleklassid, muusika-, käsitöö- ja tööõpetuse klassid ning õppeköök. Viimasele, neljandale korrusele tuleb inspireeriv ja hubane loovala, kus on ruumi kunstile, multimeediale, robootikale, arvutiklassile, salvestamisruumile, õpilastele isetegevuseks ja rühmatöödeks.

Kooli südames on läbi nelja korruse avatud astmestikuga aatrium, mis on ühtlasi ka einestamis- ja puhkeala.