Staatus: Tehtud
Aasta: 2019-2020
Info: Tellija: Tallinna Linnavaraamet

Projektijuht: Kaarel Prikk, Hindrek Rootsma
Objektijuht: Olga Dilanjan

Kirjeldus: Uus viiekorruseline 80 korteriga korterelamu rajatakse amortiseerunud ja mitu aastat tagasi lammutatud endise ühiselamu kohale. Hoonesse on kavandatud 76 ühetoalist ja neli kahetoalist korterit, mis on ette nähtud eeskätt vanemale, igapäevaeluga  toimetulekuks mõningast abi vajavatele vanematele inimestele.

Korteritele tagatakse hea ligipääsetavus, 80% korteritest on projekteeritud vastavalt invanõuetele. Hoone esimesel korrusel hakkavad asuma ka ühiskasutuses olevad ruumid ja tugiteenused. Ehitustööd algavad juulis ning maja valmib järgmise aasta augustiks. Projekt koos ehitusloaga valmis aprillis 2019. Projekteeris Esplan OÜ.

Tööde teostamise tähtaeg on sügis 2020. aastal.