Staatus: Tehtud
Aasta: 2017
Info: Tellija: Tallinna Haridusamet

Projektijuht: Kaarel Prikk

Kirjeldus: Tallinna Tondiraba huvikool tegutseb Lasnamäel aadressil Punane tn 69 paiknevas endises koolihoones.

Esplan OÜ poolt koostatud ehitusprojekti alusel ehitatakse välja Punane tn 69 hoone teine korpus Tondiraba huvikooli tarbeks. Lisaks ehitatakse hoonele juurdeehitus pinnaga 480 m2, millest 232 m2 võetakse kasutusele Avatud Noortekeskuse ruumidena.

Ehitustööde käigus uuendatakse kõik amortiseerunud tehnovõrgud, energiatõhususe tagamiseks välisfassaad ja soojustatakse katus, paigaldatakse sundventilatsioonisüsteem, uuendatakse haljastust ja rajatakse parklad.

Tööde teostamise tähtaeg on augustis 2017. aastal.