Staatus: Tehtud
Aasta: 2018-2019
Info: Tellija: Tallinna Linnavaraamet

Projektijuht: Kaupo Sild
Objektijuht: Timmo Reinumäe, Kristo Appelberg

Kirjeldus: Mustamäe kultuurikeskuse uues, 2-4-korruselises hoones saab olema ruumi kokku 4000 m2. Uude hoonesse on kavandatud läbi kolme korruse ulatuv suur 300-kohaline saal, kus on võimalik korraldada ka teatrietendusi ja suuremaid kontserte, lisaks huviringide ruumid ja bändide harjutusruum, riietus-, abi- ja tehnilised ruumid ning dekoratsioonide ladu. Projektis on arvestatud keskust külastavate lastega ning neile on hoones eraldi mängunurk. Lisaks kultuurikeskuse ruumidele on hoonesse kavandatud ka linnaosa valitsuse uued administratiivruumid.

Tööde teostamise tähtaeg on märtsis 2019. aastal.