Staatus: Tehtud
Aasta: 2013
Info: Tellija: Kaitseministeerium

Projektijuht: Kaarel Prikk

Kirjeldus: Rekonstrueeritakse ajaloolise sõjaväehospidali hoonetekompleksi  kuuluv endine laohoone ning rajatakse juurdeehitus.

Juhkentali 58 hoone ei kuulu riikliku kaitse all olevate ehitismälestiste hulka, kuid asudes Juhkentali ajaloolise sõjaväehospidali ja endise pargi territooriumil, asub hoone ehitismälestiste kaitsevööndis ning tulenevalt sellest laienevad hoonele kõik ehitismälestistele omased nõudmised ja kitsendused.

Tööde raames laiendatakse hoonet 1/3 mahuprotsendi võrra. Hoone laiendatavasse ossa on kavandatud laoruum. Olemasolev hoonemaht rekonstrueeritakse bürooruumideks.