• Nordlin Ehitus - Sinu usaldusväärne partner ehitusturul
  • info@nordlin.ee
  • +372 660 5000

Eesti Mereakadeemia peahoone rekonstrueerimine

  • Home / Eesti Mereakadeemia peahoone rekonstrueerimine

Eesti Mereakadeemia peahoone rekonstrueerimine

  • by Kadiriin Daniel |
  • Comments off
Staatus: Tehtud
Aasta: 2012
Info: Projektijuht: Toomas Lepik
Objektijuht: Heikki Soome
Kirjeldus: Olemasolev hoone on ehitatud 1917. aastal Vene-Balti Laevaehitustehase administratiivhooneks. Tänapäeval on see kasutusel Eesti Mereakadeemia õppehoonena.
Hoone energiatõhususe tõstmiseks on ette nähtud vahetada välja või restaureerida amortiseerunud akna- ja välisuste plokid, remontida hoonesisene  küttesüsteem, rajada uus maagaasil töötav katlamaja, välja ehitada puuduv osa ventilatsioonisüsteemist.
Muinsuskaitse eritingimuste kohaselt konserveeritakse ning restaureeritakse hoone paekivist fassaad ja müürid.