Staatus: Tehtud
Aasta: 2012
Info: Projektijuht: Toomas Lepik
Objektijuht: Heikki Soome
Kirjeldus: Olemasolev hoone on ehitatud 1917. aastal Vene-Balti Laevaehitustehase administratiivhooneks. Tänapäeval on see kasutusel Eesti Mereakadeemia õppehoonena.
Hoone energiatõhususe tõstmiseks on ette nähtud vahetada välja või restaureerida amortiseerunud akna- ja välisuste plokid, remontida hoonesisene  küttesüsteem, rajada uus maagaasil töötav katlamaja, välja ehitada puuduv osa ventilatsioonisüsteemist.
Muinsuskaitse eritingimuste kohaselt konserveeritakse ning restaureeritakse hoone paekivist fassaad ja müürid.