• Nordlin Ehitus - Sinu usaldusväärne partner ehitusturul
  • info@nordlin.ee
  • +372 660 5000

ETTEVÕTEST

OÜ Nordlin Ehitus

OÜ Nordlin Ehitus asutati 2010. aastal pikka aega Eesti ehitusturul tegutsenud ehitusjuhtide poolt.

Ettevõte tegeleb ehituse peatöövõtuga ja elukondliku kinnisvara arendusega ning pakub professionaalset ehituse ja kinnisvaraarenduse teenust Eestis. Pikaajalised kogemused, paindlikkus, usaldusväärsus ja tähtaegadest kinnipidamine ning eelkõige kvaliteet on aidanud ettevõttel saavutada arvestatava positsiooni Eesti ehitusturul. Sõltuvalt tellijate vajadustest teostame nii keerukaid ja innovaatilisi projekte kui ka väikesemahulisi ehitustöid, keskendudes ehituse peatöövõtule ja projektijuhtimisele. Peatöövõtjana juhime kogu ehitusprotsessi ning vastutame ehitusprojekti valmimise eest tervikuna.

Eratellijate osakaal meie ehituslepingute portfellis on ligikaudu 35%.

Möödunud 2018. aasta ehitustööde käive oli 31,8 miljonit eurot.

Meie kompetents

Usaldusväärne partner ehitusturul

Meie kollektiivis töötab üle kahekümne oma ala parimat spetsialisti, kellest suurem enamus on erialast kõrgharidust, täiendõpet ja -koolitust omavad töötajad. Meie varasemad pikaajalised kogemused ning ettevõtte paindlikkus, usaldusväärsus ja tähtaegadest kinnipidamine on aidanud Nordlin Ehitusel saavutada arvestatav positsioon nii era- kui ka avaliku sektori tellijate hulgas. Ettevõttest on kujunenud usaldusväärne partner ehitusturul.

Sertifikaadid

OÜ Nordlin Ehituse juhtimissüsteemi on kontrollitud ja leitud olevat vastavuses ISO kvaliteedi-, töötervishoiu- ja -ohutusalase ning keskkonnajuhtimise standardi nõuetega.

Kvaliteetse teenuse tunnustamiseks ehituse peatöövõtu ja projektijuhtimise alal on Bureau Veritas omalt poolt kinnitanud OÜ Nordlin Ehituse juhtimissüsteemi vastavust standarditele:

Tegevusload

Vaata tegevuslubasid lähemalt vastavatest registritest:

Majandustegevuse register (MTR),
Muinsuskaitse tegevusluba

Juhtkond

Nordlin Ehitus OÜ on asutatud suurte kogemustega ehitusvaldkonna spetsialistide poolt.

Ülo Older

Juhatuse esimees

Telefon: +372 502 2504

Kaarel Prikk

Ehitusdirektor, Juhatuse liige

Telefon: +372 5345 7747

Mairo Mäemets

Juhatuse liige

Telefon: +372 5664 7188