• Nordlin Ehitus - Sinu usaldusväärne partner ehitusturul
  • info@nordlin.ee
  • +372 660 5000

ETTEVÕTEST

OÜ Nordlin Ehitus

OÜ Nordlin Ehitus on ehituse peatöövõtu ja kinnisvaraarendusega tegelev noor ja arenev ettevõte,
mis asutati 2010. aastal pikka aega Eesti ehitusturul tegutsenud ehitusjuhtide poolt.

Möödunud 2016. aasta ehitustööde käive oli 19,5 miljonit eurot.

Meie kompetens

Usaldusväärne partner ehitusturul

Meie kollektiivis töötab üle kahekümne oma ala parimat spetsialisti, kellest suurem enamus on erialast kõrgharidust, täiendõpet ja -koolitust omavad töötajad. Meie varasemad pikaajalised kogemused ning ettevõtte paindlikkus, usaldusväärsus ja tähtaegadest kinnipidamine on aidanud Nordlin Ehitusel saavutada arvestatav positsioon nii era- kui ka avaliku sektori tellijate hulgas. Ettevõttest on kujunenud usaldusväärne partner ehitusturul.

Sertifikaadid, Tänukirjad, Tegevusload

OÜ Nordlin Ehituse juhtimissüsteemi on kontrollitud ja leitud olevat vastavuses ISO kvaliteedi-,
töötervishoiu- ja -ohutusalase ning keskkonnajuhtimise standardi nõuetega.

Kvaliteetse teenuse tunnustamiseks ehituse peatöövõtu ja projektijuhtimise alal on Bureau Veritas
omalt poolt kinnitanud OÜ Nordlin Ehituse juhtimissüsteemi vastavust standarditele:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Juhtkond

Ülo Older

Juhatuse esimees

Telefon: +372 502 2504

Kaarel Prikk

Ehitusdirektor, Juhatuse liige

Telefon: +372 5345 7747

Mairo Mäemets

Juhatuse liige

Telefon: +372 5664 7188